Expertises


TEELTINFO


Lycopersicon informeert u wekelijks over het reilen en zeilen in uw teelt. Deze waardevolle kennis halen wij uit onze frequente teeltvergaderingen met collega-adviseurs o.a. gebaseerd op de adviesbezoeken bij onze klanten. Daarnaast organiseren wij ook maandelijkse rondgangen voor onze klanten met belichting.

LEES MEER 

TEELTTECHNIEK


We werken op maat van elke tuinder. Elke adviseur werkt volgens een vooraf opgestelde teeltlijn, specifiek voor elke tuin en in overeenstemming met het gekozen ras en de infrastructuur van het bedrijf. Tijdens het bezoek wordt die uitgezette teeltlijn geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd. We begeleiden je bij de klimaatbeheersing, bij het watergift-management enzovoort.

LEES MEER 

BEDRIJFSPLANNING


We hebben expertise in teeltplanning maar ook in bedrijfsplanning met de daarbij horende investeringen. We begeleiden je in de arbeidsplanning zodat niet alleen de teelt maar ook de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Met kwali-tijd kweek je kwaliteit.

LEES MEER